Omnia que facimus, PRO VOBIS facimus.
Všechno, co činíme, činíme pro vás.

Jsme malé, ryze české vydavatelství. Stavíme na bohatých zkušenostech v oblasti tematicky zaměřených tištěných médií. Od roku 2007 se věnujeme výhradně dvěma oblastem – moderním i tradičním dřevostavbám a zahradě a zahradní architektuře. V obou oborech se snažíme působit nejen informativně, ale především osvětově. Klademe důraz na původní a relevantní informace, originální zdroje a kvalitní obrazové materiály.

Kromě vydávání vlastních titulů zajišťujeme také vydavatelský servis pro jiné subjekty (časopisy „na klíč“). Magazíny určené pro zákazníky firemních řetězců i široké veřejnosti připravujeme již od roku 1998 po obsahové, redakční, grafické i tiskové stránce.

Vlastní tituly / Společnost PRO VOBIS, s.r.o. vydává

Dřevo&Stavby

Jediný časopis na trhu zaměřený výhradně na využití dřeva v architektuře a bydlení. Každé dva měsíce vás na více než 140 stranách provede stavbami domů na bázi dřeva a bydlením v nich. Za neskromný cíl si klade bourat zažitá klišé a předsudky vůči dřevostavbám...

sruby & roubenky

Úzce specializovaný čtvrtletník určený pro čtenáře, kteří si nedokážou své bydlení představit bez každodenního kontaktu se skutečným dřevem - ať už jde o masivní sruby, tradiční roubenky nebo třeba moderní domy z vrstveného dřeva...

Zahrada v obrazech

Dvouměsíčník o moderním zahradničení v souladu s přírodou s důrazem na ekologicky šetrnou péči o zahradu v rámci českého prostředí. Časopis již nevychází, k dispozici jsou však starší čísla...

Zahradnický kalendář

Publikace určená každému, k jehož životu patří rostliny a péče o ně. Všem zahradníkům, zahrádkářům a pěstitelům nabízí užitečné informace a tipy pro každý měsíc a zároveň přináší řadu užitečných informací doplněných ilustračními i návodnými obrázky…

Vydavatelský servis / Společnost PRO VOBIS,s.r.o. v rámci vydavatelského servisu zadavateli vydává

Zpravodaj Sdružení zahradnických center

Zákaznický magazín připravovaný pro Sdružení zahradnických center vychází pětkrát ročně. Jednotlivá čísla jsou zaměřena na aktuální témata daného ročního období (předjaří, jaro, léto, podzim, zima), informace o rostlinách a péči o ně, inspirace, nové trendy a aktuality. Více informací včetně možnosti stažení elektronické verze na www.szc.cz.

Tip Zahradních center CS

Zákaznický magazín připravovaný pro obchodní družstvo Zahradní centra CS. Čtyřikrát ročně nabízí barevnou inspiraci v podobě informací a zajímavostí vztahujících se k sezónním zahradnickým činnostem, aktuální nabídce v oboru, o rostlinách a novinkách. Více informací včetně možnosti stažení elektronické verze na www.zahradnicentra.eu.

Zahrada - park - krajina

Odborný časopis oboru zahradní a krajinná tvorba vycházejí čtyřikrát ročně. Jednotlivá vydání jsou zaměřena na zahradní architekturu, krajinářství, problematiku správy zeleně v obcích, péči o historické parky a zahrady, péči o dřeviny, informace o sadovnické technice a technologii, péči o trávníky a podobná témata. Více informací na www.zahrada-park-krajina.cz

Marketing a reklama / Společnost PRO VOBIS,s.r.o. v rámci servisu nabízí zadavateli

Další služby / Společnost PRO VOBIS,s.r.o. v rámci servisu nabízí zadavateli

  • realizace konkrétních fotografických zakázek
  • grafické služby (zpracování a úprava fotografického materiálu)
  • tisk (i velkoformátový)
  • obrazový archiv
  • práce s českým textem (obecným i odborným), stylizace, úprava, jazyková korektura
  • písemné překlady obecné (texty, publikace, internet)
  • písemné překlady prezentační (letáky, katalogy)
  • písemné překlady obchodní (smlouvy, výkazy, firemní korespondence)
  • veškeré překlady včetně jazykových a předtiskových korektur

Kontakt

PRO VOBIS, s.r.o.
IČO: 27877256
DIČ: CZ27877256
zápsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 123532

Fakturační adresa: Libomyšl 43
267 23 Lochovice

223 008 120

Provozovna a korespondenční adresa:
Kladenská 107
160 00 Praha 6